Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31048
Title: Hoàn thiện cơ sở pháp lý của tổ chức Bộ máy Nhà nước
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Bộ máy Nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Về quốc hội – Về chủ tịch nước - Về Chính phủ - Về Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân - Về tổ chức cơ quan chính quyền địa phương
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 3-12, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 5(157)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_HOANTHIENCOSO_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_5_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.