Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31070
Title: Tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" và phương hướng hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự đáp ứng yêu cầu phòng, chống bỏ lọt tội phạm
Authors: Trần Đình Hải
Keywords: Trách nhiệm hình sự
Người có tội
Tội phạm
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" là một tội phạm mới được quy định tại Điều 294 BLHS năm 1999. Đây được coi là một trong những tội không đơn giản trong việc thống nhất nhận thức về mặt lý luận lại vừa khó phát hiện, xử lý trên thực tế, bởi vì hiện còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến hành vi khách quan, vấn đề chủ thể của tội phạm, việc thu thập tài liệu, chứng cư chứng minh hành vi phạm tội... Bài viết trao đổi về một số vấn đề còn tồn tại trong quy định của BLHS năm 1999 liên quan đến tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp để áp dụng luật hình sự có hiệu quả đối với tội phạm này
Publisher: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 35-41, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý (Legal Sciences Journal). Năm 2014. Số 06(85)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_TOIKHONGTRUYCUU_TC_KHPL_SO6_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 921,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.