Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31129
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội hiếp dâm trẻ em ở Việt Nam
Authors: Lê Hữu Du
Keywords: Trẻ em
Tội hiếp dâm
Hiếp dâm trẻ em
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Trong những năm qua tội phạm hiếp dâm trẻ em xảy ra nhiều và phức tạp, tính chất mức độ nguy hiểm cao, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tính từ năm 2007 đến năm 2013, bình quân mỗi năm trên đại bàn cả nước xảy ra 842,28 vụ với 933 bị can phạm tội hiếp dâm trẻ em bị khởi tố. Để góp phần vào việc đấu tranh, phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này, tác giả trình bày một số đề xuất sau: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện tội phạm hiếp dâm trẻ em; nâng cao hiệu quả xử lý (điều tra, truy tố, xét xử) tội phạm hiếp dâm trẻ em; trang bị tốt những kiến thức, kỹ năng làm cha, làm mẹ để cha mẹ, gia đình, thực sự là nền tảng giúp cá nhân phát triển và hoàn thiện nhân cách; tăng cường giáo dục về pháp luật giới tính cho trẻ em và người chưa thành niên; tăng cường kiểm soát các trang web có nội dung không lành mạnh, các dịch vụ kinh doanh Internet, trò chơi có tính bạo lực
Publisher: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 35-37, .pdf
Source: Tạp chí Kiểm sát. Năm 2014. Số 23(Tháng 12)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_MOTSOGIAIPHAPNANGCAO_TC_KS_SO23_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 558,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.