Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31261
Title: Thực trạng thi hành chính sách pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường
Authors: Bùi Kim Hiếu
Keywords: Chính sách pháp luật
Pháp luật Việt Nam
Bồi thường thiệt hại
Hành vi
Ô nhiễm môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Abstract: Bài viết trình bày về chế định bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường: bản chất của chế định; các chủ thể có quyền khởi kiện; trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường -- Bất cập trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường.
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 41-50, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 23(279). Kỳ 1 - Tháng 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41_THUCTRANGTHIHANH_TC_NCLP_SO23_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.