Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31447
Title: Thực hiện công tác cải cách hành chính - cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn Đình Cúc
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Phú Thọ
Cải cách hành chính
Môi trường đầu tư
Abstract: Nghiên cứu công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trình bày các kết quả thực hiện những nội dung chủ yếu của công tác cải cách hành chính tại tỉnh Phú Thọ. Đưa ra một số kiến nghị
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 45-48, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_THUCHIENCONGTACCAICACH_TC_TCNN_SO2_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 651,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.