Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31498
Title: Trả hồ sơ điều tra bổ sung trong xét xử các vụ án hình sự - Thực trạng và một số kiến nghị
Authors: Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Thẩm phán
Hội thẩm
Hà Nội
Abstract: Bài viết trình bày về: Tình hình trả hồ sơ điều tra bổ sung - Nguyên nhân của hạn chế - Một số giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót - Kiến nghị.
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 45-46, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 1 - Năm 2015. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_TRAHOSODIEUTRA_TC_TAND_SO1_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 456,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.