Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31500
Title: Tình hình triển khai việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
Authors: Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật Hình sự
Sóc Trăng
Abstract: Bài viết trình bày về: Giới thiệu quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính -- Trình bày tình hình triển khai việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân -- Đưa ra một số đề xuất và kiến nghị.
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 50-56, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 1 - Năm 2015. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_TINHHINHTRIENKHAI_TC_TAND_SO1_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.