Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31517
Title: Về bài viết: "Một số vướng mắc trong việc xác định tư cách người tham gia tố tụng hình sự ở giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự"
Authors: Lê Văn Sua
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Quyền sử dụng đất
Abstract: Bài viết có nội dung về: Nguyên đơn dân sự - Về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án - Về khái niệm người bị hại - Người đại diện hợp pháp của người bị hại - Bị đơn dân sự.
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 20-28, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_VEBAIVIETMOTSOVUONGMAC_TC_TAND_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.