Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32442
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và lý luận xây dựng chính sách xã hội với người già ở Việt Nam". Mã số 96-98-04/VĐXH
Authors: Nguyễn Hữu Dương
Keywords: Chính sách xã hội
Người cao tuổi
Pháp lệnh người cao tuổi
Dịch vụ xã hội
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Hệ thống hóa một số chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về cuộc sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của người cao tuổi, dựa trên tư liệu đã có như văn bản chính sách Nhà nước cũng như các kết quả nghiên cứu chuyên đề về người cao tuôi ở Việt Nam và thế giới. Phân tích tình hình và biến đổi người già ở Việt Nam và trên thế giới thời kỳ qua -- Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế để tìm hiểu thực trạng cuộc sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của người cao tuổi hiện nay ở các vùng, kiến nghị của các cụ về chính sách, biện pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người già. Nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát trong thanh niên nhằm tìm hiểu ý kiến đánh giá của thanh niên về thực trạng cuộc sống người cao tuổi; quan niệm, thái độ của thế hệ trẻ đối với người già hiện nay -- Trên cơ sở các nghiên cứu, kiến nghị một số vấn đề nhằm bổ sung sửa đổi các chính sách liên quan đến người cao tuổi, đặc biệt góp phần hoàn thiện pháp lệnh người cao tuổi.
Publisher: Vụ các vấn đề xã hội
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: 93 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_NGHIENCUUCOSOTHUCTIENVALYLUAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.