Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32456
Title: Đề tài khoa học: Mối liên hệ giữa đầu tư phát triển kinh doanh xăng dầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vấn đề thu ngân sách Nhà nước
Authors: Bộ Thương mại
Keywords: Kinh doanh xăng dầu
Thu ngân sách
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Doanh nghiệp
Vốn đầu tư
Abstract: Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Sơ lược quá trình phát triển kinh doanh xăng dầu của Việt Nam và những hiệu quả đạt được -- Các vấn đề đặt ra trong đầu tư đối với kinh doanh xăng dầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước -- Những đề xuất mới để đảm bảo cho đầu tư và thu ngân sách.
Publisher: Vụ Chính sách thương nghiệp trong nước
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: 46 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • DTKH_MOILIENHEGIUADAUTUPHATTRIEN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.