Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32484
Title: Đổi mới công nghệ tiếp thị trong kinh doanh khách sạn theo cơ chế thị trường ở nước ta : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Trần Thị Phùng
Keywords: Kinh tế
Kinh doanh doanh khách sạn
Du lịch
Tiếp thị
Abstract: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công nghệ tiếp thị trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Làm rõ vai trò của công nghệ tiếp thị trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn theo cơ chế thị trường. Đề xuất những giải pháp đồng bộ có tính khả thi đổi mới công nghệ tiếp thị trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở nước ta hiện nay nói chung và ở Hà Nội nói riêng
Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân -- Trường Đại học Thương mại. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: 185 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_DOIMOICONGNGHETIEPTHI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.