Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32560
Title: Một số thông tin tham khảo: Chế định trong luật hôn nhân và gia đình của một số nước
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Chế định
Luật hôn nhân và gia đình
Luật dân sự
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội
Nội dung chuyên đề bao gồm: Thông tin nhanh về một số chế định trong luật hôn nhân và gia đình của các nước: Chế định ly thân trong Bọ luật dân sự của Cộng hòa Pháp; chế định hôn nhân trong luật hôn nhân và gia đình của Mỹ -- Hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn; thẩm quyền xét xử ly hôn có yếu tố nước ngoài; việc giải quyết vấn đề tài sản.
Publisher: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: 5tr., pdf
Source: Thông tin chuyên đề. Tháng 10 năm 1997
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOCHEDINH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.