Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32571
Title: Một số thông tin: Cuộc họp thượng đỉnh liên triều và triển vọng hòa bình ở Đông Bắc Á
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Cuộc họp thượng đỉnh
Quan hệ kinh tế
Kinh tế mậu dịch
Triển vọng hòa bình
Đông Bắc Á
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội
Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày những nỗ lực trên con đường thống nhất đất nước -- Cuộc hội ngộ lịch sử liên Triều -- Mục tiêu quan hệ kinh tế Nam-Bắc -- Quan hệ kinh tế mậu dịch Nam-Bắc những năm gần đây qua: thực trạng kinh tế ở Hàn Quốc; mậu dịch liên triều; hợp tác kinh tế Nam-Bắc.
Publisher: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 16tr., pdf
Source: Thông tin chuyên đề. Tháng 10 năm 2001
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINCUOCHOPTHUONGDINH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.