Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32716
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.issued1976-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32716-
dc.description.abstractNghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam về đổi tên Đảng, ngày 20 tháng 12 năm 1976vi
dc.language.isovivi
dc.subjectNghị quyếtvi
dc.subjectNghị quyết của đại hội đại biểu toàn quốcvi
dc.titleNghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam về đổi tên Đảngvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.