Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32732
Title: Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
diễn văn khai mạc
Abstract: Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng do đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trình bày Ngày 27 tháng 3 năm 1982
Publisher: NXB Sự thật
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van khai mac_dc Truong Chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 305,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.