Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32747
Title: Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V), trình bày ngày 15/12/1986
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van khai mac_dc Nguyen Van Linh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 291,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.