Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32756
Title: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI), trình bày ngày 18/12/1986
Issue Date: 1986-12
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van be mac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 287,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.