Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32764
Title: Danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa III
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Danh sách
Ban chấp hành trung ương đảng
Abstract: Danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa III (trích Báo cáo kết quả cuộc bầu cử Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, ngày 10-9-1960)
Issue Date: 1960
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Danh sach cac dong chi trung cu Ban Chap hanh Trung uong khoa III.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 310,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.