Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32774
Title: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ngày 10 tháng 4 năm 2006 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Kiểm điểm
Abstract: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ngày 10 tháng 4 năm 2006 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Issue Date: 2006-04-10
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao kiem diem su lanh dao chi dao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 494,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.