Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33804
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
dc.date.issued1982-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33804-
dc.description.abstractNghị quyết được thông qua sau khi thảo luận Báo cáo về "Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Văn Đồng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình bày.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNxb. Sự thật, Hà Nội, 1982, t. II, tr. 91 - 94.vi
dc.subjectĐại hội Đảngvi
dc.subjectVăn kiệnvi
dc.subjectNghị quyếtvi
dc.subjectKinh tế - xã hộivi
dc.titleNghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về Báo cáo "Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80" ngày 31/3/1982vi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghi quyet ve bao cao phuong huong, nhiem vu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 193,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.