Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33877
Title: Về việc thể hiện yêu cầu "Tổ chức hợp lý Hội đồng nhân dân" trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992
Authors: Vũ Thế Lân
Keywords: Hiến pháp 1992
Hội đồng nhân dân
Tổ chức
Abstract: Nội dung bài viết về việc thể hiện yêu cầu "Tổ chức hợp lý Hội đồng nhân dân" trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_VEVIECTHEHIENYEUCAU_TC_SO9_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 538,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.