Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/33907
Title: Pháp luật tố tụng và các hình thức tố tụng kinh tế
Authors: Nguyễn Như Phát
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Pháp luật tố tụng
Tố tụng kinh tế
Abstract: Nội dung bài viết "Pháp luật tố tụng và các hình thức tố tụng kinh tế"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_PHAPLUATTOTUNG_TC_SO11_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.