Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33916
Title: Pháp luật Việt Nam với vấn đề xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ
Authors: Đoàn Năng
Keywords: Pháp luật Việt nam
Xã hội hóa
Khoa học và công nghệ
Abstract: Nội dung bài viết "Pháp luật Việt Nam với vấn đề xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2001
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_PHAPLUATVIETNAMVOIVANDE_TC_SO12_2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.