Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33947
Title: Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về xét xử phúc thẩm
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Xét xử phúc thẩm
Bộ luật tố tụng hình sự
Abstract: Nội dung bài viết "Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về xét xử phúc thẩm"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2002
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_HOANTHIENCACQUYDINH_TC_SO4_2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.