Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/33964
Title: Vấn đề xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng
Authors: Nguyễn Thị Thương Huyền
Authors: Nguyễn Thị Thương Huyền
Keywords: Thời điểm phát sinh
Thuế giá trị gia tăng
Nghĩa vụ
Abstract: Nội dung bài viết "Vấn đề xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2002
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_VANDEXACDINHTHOIDIEM_TC_SO6_2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.