Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34149
Title: Hoàn thiện pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Lê Vũ Nam
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Công bố thông tin
Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Abstract: Nội dung bài viết "Hoàn thiện pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2003
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65_HOANTHIENPHAPLUATVECONGBOTHONGTIN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.