Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34184
Title: Một số vấn đề pháp luật về Thị trường Bất động sản ở Việt Nam
Authors: Vũ Anh
Keywords: Thị trường bất động sản
Bộ luật dân sự
Luật đất đai
Kinh doanh bất động sản nhà đất
Tín dụng ngân hàng
Abstract: Nội dung bài viết "Một số vấn đề pháp luật về Thị trường Bất động sản ở Việt Nam"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2004
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_MOTSOVANDEPHAPLUAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUATSO_2_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.