Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34220
Title: Tính hợp pháp và tính hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Tính hợp pháp
Tính hợp lý
Quản lý nhà nước
Ủy ban Nhân dân
Abstract: Nội dung bài viết "Tính hợp pháp và tính hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_TINHHOPPHAPVATINHHOPLY_TC_SO7_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.