Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35050
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorĐặng Thị Lan-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/35050-
dc.languagevivi
dc.publisherTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minhvi
dc.sourceTrung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh-
dc.subjectvăn hóavi
dc.subjecttôn giáovi
dc.subjectảnh hưởng của Phật giáovi
dc.titleVài nét về ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần dân tộcvi
dc.typeThông tin chuyên đềvi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.