Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35109
Title: Về mô hình tổ chức quyền lực Nhà nước và sự thể hiện trong hiến pháp một số nước
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Quyền lực nhà nước
Hiến pháp
Chính thể
Quân chủ nghị viện
Cộng hoà nghị viện
Cộng hoà tổng thống
Cộng hoà lưỡng tính
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Cộng hoà hồi giáo
Quân chủ chuyên chế
Nhà nước đơn nhất
Nhà nước liên bang
Abstract: Giới thiệu một số mô hình chính thể nghị viện, mô hình nhà nước và các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước theo các mô hình tổ chức nhà nước
Issue Date: 2012
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16 trang
Language: vi
Right: Vụ Kinh tế; Trung tâm Thông tin Thư viện và Nghiên cứu khoa học
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Mohinhtochucquyenluc-ThangTV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 324,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.