Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35114
Title: Kinh nghiệm thu hồi đất của một số nước
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Chuyển dịch đất đai
Đất đai tự nguyện
Thu hồi đất
Cộng hòa Pháp
Singapore
Hàn Quốc
Australia
Các nước ASEAN
Đất đai bắt buộc
Abstract: Nội dung chuyên đề trình bày về xu hướng chuyển dịch đất đai bắt buộc (thu hồi đất) và chuyển dịch đất đai tự nguyện của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp kinh nghiệm về thu hồi đất tại các nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Cộng hòa Pháp, Các nước ASEAN...
Issue Date: 2012
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kinh nghiem thu hoi dat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 968,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.