Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35150
Title: Cải cách quân đội Trung Quốc
Authors: Đinh Văn Thanh
Keywords: Đường lối quân phòng
Cải cách quân đội
Xây dựng lực lượng
Trung Quốc
Abstract: Chỉ ra thực trạng những tác động trực tiếp đối với các vấn đề chủ chốt trong tiền hành chiến tranh như tình báo và tính liên quân sẽ khó đánh giá trong tương lai gần từ đó tài liệu phân tích hướng cải cách toàn diện của quân đội Trung Quốc trong phạm vi rộng.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2016-4
Type: Tài liệu dịch
Method: Thediplomat.com
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. Cai cach QD TQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 161,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.