Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35215
Title: Kỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)
Authors: Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu
Ủy ban tư pháp
Quốc hội khóa XII (2007-2011)
Quy chế làm việc
Báo cáo thẩm tra
Dự án luật
Abstract: Tập hợp các bài viết phản ảnh quá trình hình thành, phát triển của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đồng thời cũng lưu giữ và hệ thống hóa các Tư liệu về hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ủy ban Tư pháp. Nội dung kỷ yếu gồm 2 phần: Phầ
Issue Date: 2011-3
Type: Kỉ yếu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky yeu hoat dong_UBTP_KhoaXII.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.