Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35650
Title: Đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số Việt nam
Authors: Đinh Thị Hồng Duyên
Keywords: Đinh Thị Hồng Duyên
Quản trị nhân lực
Nguồn nhân lực
Công nghiệp nội dung số
Việt Nam
Kinh tế
Doanh nghiệp
Chỉ số KMO
Nội dung số
Abstract: Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ở Việt Nam. Luận án đề xuất cần kiểm soát chặt chẽ nhân tố động lực của người lao động, bao gồm cả tác động tài chính và phi tài chính, bởi vì khi người lao động có động lực học tập, họ sẽ chủ động tham gia các hoạt động đào tạo và chuyển được những kiến thức, kỹ năng học tập vào trong công việc, tác động tích cực năng suất, chất lượng làm việc của người lao động và mang tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Advisor: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 241tr.
Method: luanan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DinhThiHongDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DinhThiHongDuyen_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 474,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DinhThiHongDuyen_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 353,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diemmoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 291,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.