Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35816
Title: Quản lý tài sản nhà nước tại ngành Tòa án nhân dân ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Việt Hà
Keywords: Lê Thị Việt Hà
Kinh tế
Tài chính - Tiền tệ
Quản lý tài sản
Tài sản nhà nước
Tòa án nhân dân
Abstract: Luận án đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu, trong đó xác định tên gọi, ý nghĩa và công thức tính của từng chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này phản ánh tất cả cá khâu của quản lý tài sản từ quá trình hình thành tài sản, khai thác sử dụng đến quá trình kết thúc của tài sản. Đề xuất giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý tài sản nhà nước tại ngành Tòa án nhân dân, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước.
Advisor: PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ
Type: Luận án
Extent: 25tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tom tat BV cap hoc vien (21.5.2016).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 641,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tiêu đề .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 157,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.