Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35963
Title: Hoàn thiện nội dung, quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia do kiểm toán nhà nước thực hiện
Authors: Nguyễn Tuấn Trung
Keywords: Nguyễn Tuấn Trung
Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán
Kế toán
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo tài chính
Chuẩn mực kiểm toán
Kiểm toán viên
Kiểm soát nội bộ
Kiểm toán hoạt động
Abstract: Luận án trình bày và phân tích vai trò và những kết quả đạt được của kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời luận án đề cập đến kinh nghiệm của một số nước trên thế giới đối với việc kiểm toán các chương trình, dự án mang tính chất phúc lợi xã hội từ đó rút ra bài học kinh nghiệm phù hợp cho kiểm toán nhà nước Việt Nam. Luận án đề xuất những điều kiện cơ bản thuộc về phía xã hội, cơ sở pháp lý cũng như các điều kiện cơ bản của kiểm toán nhà nước để thực hiện các giải pháp trên.
Advisor: PGS.TS Ngô Trí Tuệ
TS Hà Thị Ngọc Hà
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 204tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan an _ Nguyen Tuan Trung _sau PBK_ H.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.