Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35980
Title: Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hồ Thị Duyên
Keywords: Hồ Thị Duyên
Cạnh tranh không lành mạnh
Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo
Pháp luật
Abstract: Luận án xác định pháp luật để nhận diện và xử lý đối với hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh là pháp luật cạnh tranh. Luận án đã đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh hiện nay, chỉ ra những hạn chế mà pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh cần phải khắc phục và hoàn thiện trong thời gian tới. Luận án xác định về các định hướng và đưa ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định này trong thực tiễn.
Advisor: PGS.TS. Dương Đăng Huệ
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 157tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phápluatvehanhviquangcao_HoThiDuyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.