Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36298
Title: Pháp luật chống định giá lạm dụng của EU, Hoa Kỳ, Việt Nam – So sánh và kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam
Authors: Trần Hoàng Nga
Keywords: Trần Hoàng Nga
Kinh tế
ĐỊnh giá
Lạm dụng
Pháp luật chống định giá
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài và đánh giá thực trạng Việt Nam, luận án chỉ ra hàng loạt những điểm chưa chặt chẽ, không phù hợp hoặc không có tính khả thi của các qui định pháp luật Việt Nam về định giá lạm dụng. Luận án đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại trong pháp luật nội dung. Nghiên cứu vấn đề chống định giá lạm dụng trong một hệ thống đầy đủ xuyên suốt từ qui tắc và các khái niệm cơ bản, cho đến cách thức nhận diện hành vi vi phạm và tính chất, tác dụng của từng biện pháp xử lý, luận án cung cấp một lượng không nhỏ thông tin tham khảo đáng tin cậy và toàn diện cho cả người tìm hiểu với mục đích học thuật, hay thi hành luật, hay tư vấn luật, lẫn doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Advisor: GS.TS. Hans Henrik Lidgard
PGS.TS. Lê Thị Bích Thọ
Issue Date: 2011
Type: Luận án
Extent: 242tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Noidungchinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 492,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diemmoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 273,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Biaphu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 78,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.