Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36466
Title: Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Viên Thế Giang
Keywords: Viên Thế Giang
Ngân hàng
Năng lực cạnh tranh
Pháp luật về chống cạnh tranh
Cạnh tranh không lành mạnh
Ngân hàng thương mại
Abstract: Phân tích và làm rõ mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; Đánh giá thực trạng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhằm làm rõ bất cập, hạn chế của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại; Kiến nghị xu hướng lập pháp và các giải pháp thực thi pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay
Advisor: PGS.TS Nguyễn Đức Minh
Issue Date: 2014
Type: Luận án
Extent: 183tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phapluatvechongcanhtranhkhonglanhmanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.