Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36635
Title: Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Tuấn An
Keywords: Nguyễn Tuấn An
Thi hành án
Thi hành án dân sự
Trách nhiệm pháp lý
Abstract: Luận án đã đưa ra được khái niệm, đặc điểm, nội dung, ý nghĩa của xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự; Xây dựng được khái niệm, phân tích đặc điểm, nội dung và hình thức thể hiện của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; Xây dựng được khái niệm, xác định được mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; nêu lên được các tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; Phân tích, làm rõ thực trạng của pháp luật và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự, đánh giá được ưu điểm, thành tựu cũng như nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân của nó. Nêu lên được các nguyên tắc và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự.
Advisor: PGS. TS Hoàng Thế Liên
Issue Date: 2014
2016-10-11
Type: Luận án
Extent: 181tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an TS_An.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat_Luan an TS_An_tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 255,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luan an TS_An_tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 250,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL moi Luan an TS_AN_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 88,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL moi Luan an TS_An_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 45,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.