Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37262
Title: Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Chính sách
Hộ nghèo
Hỗ trợ
Số 2301/BXD-QLN
Abstract: Báo cáo cung cấp thông tin về vấn đề hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Cụ thể: Mục tiêu, đối tượng, phương thức và mức hỗ trợ; Chính sách và thực hiện chính sách; Nhìn nhận khó khăn; Đề ra phương hướng.
Issue Date: 2015-10-06
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.CV 2301_BXD_QLN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.