Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37336
Title: Một số vấn đề về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Authors: Viện nghiên cứu lập pháp
Keywords: Luật tài nguyên
Môi trường
Hải đảo
Bảo vệ môi trường
Abstract: Cung cấp những thông tin về 2 nhóm vấn đề lớn Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Issue Date: 2014-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 86. Mot so van de ve du an Luat tai nguyen_Moitruong_bien_hai dao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 627,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.