Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37343
Title: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Quản lý hành chính
Abstract: Bài báo tập trung phân tích trình bày về bản chất trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và các quyết định hành chính, các tổn hại về tinh thần, thực tiễn việc thực hiện bồi thường của nhà nước và nêu ra những ý kiến cần hoàn thiện Luật bồi thường nhà nước
Issue Date: 2014
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Đại học Quốc gia
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19. Trach nhiem boi thuong cua Nha nuoc trong hoat dong QLHC NN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 259,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.