Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/37351
Title: Những nguyên tắc cơ bản đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp thể hiện trong bộ luật hình sự 2015
Keywords: Nguyên tắc nhân đạo
Phân hóa trách nhiệm hình sự
Cải cách tư pháp
Xử lý trách nhiệm hình sự
Pháp nhân
Trách nhiệm hình sự
Abstract: Tập hợp các nguyên tắc cơ bản đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp thể hiện trong bộ luật hình sự 2015 gồm có: Nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự; nguyên tắc xử lý hình sự đối với pháp nhân...
Type: Bản thông tin
Extent: 12tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky11.13-Phuongnn-CCTP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.