Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37425
Title: Thực hiện BOT của giao thông của các quốc gia trong khu vực
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: BOT
Giao thông
Hạ tầng giao thông
Abstract: Tổng quan về tình hình thực hiện hợp tác công tư hợp đồng BOT trong xây dựng hạ tầng giao thông của khu vực Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Một số vấn đề còn tồn đọng và kinh nghiệm thực hiện.
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1ky9.13.TuanTQ.BOT mot so nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 907,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.