Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37501
Title: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ngầm ven biển
Keywords: Biến đổi khí hậu
Tài nguyên nước ngầm
Abstract: Tài liệu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng tới tài nguyên nước ngầm bị xâm nhập mặn trong tầng chứa nước ngầm ven biển.
Type: Tạp chí
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Anhhuong_biendoikhihau_nuocngamvenbien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 514,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.