Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/37653
Title: Cập nhật tình hình phát triển Kinh tế Việt Nam, chuyên đề: Đánh giá khu vực tài chính của Việt Nam
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Kinh tế quốc tế
Cải cách cơ cấu
Thị trường lao động
Khu vực tài chính Việt Nam
Phát triển thị trường vốn
Tiếp cận tài chính
Hạ tầng tài chính
Quyền chủ nợ
Thanh tra giám sát
Cải cách của Chính phủ
Cơ sở hạ tầng tài chính
Abstract: Báo cáo đề cập đến việc: Đánh giá khu vực tài chính Việt Nam; Cấu trúc của hệ thống tài chính; Cấu trúc và kết quả hoạt động cả khu vực ngân hàng; Phát triển thị trường vốn; Tiếp cận tài chính; Những diễn biến trong hoạt động tài trợ nhà ở, cơ sở hạ tầng tài chính; Báo cáo tín dụng; Quyền chủ nợ và cơ chế phá sản các hệ thống thanh quyết toán; Khuôn khổ thanh tra giám sát và quản lý; Tăng cường chương trình cải cách của Chính phủ
Issue Date: 2014-12
Type: Báo cáo
Method: Ngân hàng Thế giới
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71. Cap nhat tinh hinh phat trien kinh te Viet Nam 2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.