Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37679
Title: Vương quốc Anh rời Liên minh Châu Âu: Hệ quả và những dự liệu tương lai
Keywords: Anh quyết định rời EU
Tương lai của nước Anh
Hội nhập giữa Anh và EU
Abstract: Tài liệu cung cấp lý do vì sao nước Anh quyết định rời EU; những quan điểm về việc Anh rời EU; nhận định về tương lai của nước Anh; những băn khoăn trong việc lựa chọn mô hình hội nhập giữa Anh và EU.
Issue Date: 2016-10
Type: Báo cáo
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76. Vuong Quoc Anh roi Lien minh CA He qua va nhg du lieu tuong lai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 627,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.