Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37706
Title: Quy trình lập pháp ở Hoa Kỳ
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Quy trình lập pháp
Hoa Kỳ
Chính quyền liên bang
Giám sát hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Ủy ban thường trực
Trình dự án luật
Người bảo trợ
Chủ tịch Hạ nghị viện
Abstract: Nghị viện liên bang Hoa Kỳ có lịch sử phát triển trên 200 năm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nước Mỹ.Hiến pháp đã được xác định là “Bộ luật tối cao của đất nước”, quy định cơ cấu nhà nước liên bang với chính quyền liên bang mạnh, trong đó quyền lực của chính quyền liên bang được mở rộng cho cả việc giải quyết mối quan hệ giữa các bang và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các lĩnh vực như ngoại giao và quốc phòng. Theo quy định của Hiến pháp, cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước gồm ba nhánh riêng biệt: quyền lập pháp - ban hành luật thuộc về Quốc hội gồm hai viện: Thượng nghị viện và Hạ nghị viện; quyền hành pháp - thi hành luật thuộc về Tổng thống và quyền tư pháp - giải thích luật thuộc về Toà án. Đặc điểm nổi bật của nhà nước Mỹ là quyền lực của từng nhánh được cân đối hài hoà với hai nhánh còn lại và từng nhánh đóng vai trò kiểm soát khả năng lạm quyền của các nhánh còn lại.
Issue Date: 2014-10
Type: Ảnh tư liệu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quytrinhlapphap-hoaky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 723,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.