Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38034
Title: Quyền con người trong tín ngưỡng tôn giáo
Authors: Lê Đức Hạnh
Keywords: Quyền con người
Tín ngưỡng tôn giáo
Nhân quyền
Tôn giáo
Tự do tín ngưỡng
Abstract: Bài viết nêu khái niệm về quyền con người trong tín ngưỡng tôn giáo, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 6/2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quyen con nguoi trong tin nguong ton giao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 233,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.